PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ - PŘIPOMENUTÍ


Vážení rodiče,

připomínáme, že máte možnost přihlásit své dítě na školu v přírodě do 26.1. 2023. Veškeré informace jsou na dveřích jednotlivých tříd v šatnách.

 

Přihlásit můžete i děti střední věkové kategorie, o kterých si myslíte, že by školu v přírodě zvládly (odloučení, samostatnost, ...).