Časové rozvržení kroužků

 

Kroužky nejsou ve dnech prázdnin v ZŠ

 

Úterý

Hrajeme si s písničkou

Jitka Marková

V ovečce

1. sk  15.00 – 15.40

2. sk 15.45 - 16.25

 

Středa

Výtvarný

Olga Tatíčková

V ovečce

1.sk. 15.00 - 15.40

2.sk. 15.45 - 16.25

 

 

Ovečka – místnost v mateřské škole uzpůsobená ke skupinové práci dětí

 

Kontakty na lektory kroužků

 

 

Hudebně-pohyb. kroužek

jmkarlin@seznam.cz

774 365 122

 

 

 

Výtvarný kroužek

o.tatickova@seznam.cz

737 127 532

 

r