Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková

                                                                 Odlehlá 62, Praha 9 190 00

                                                                 tel: 604455602

                                                                 e-mail: judr.janeckova@seznam.cz

Zákonní zástupci dětí mají:

- Právo na přístup

- Právo na opravu

- Právo na výmaz

- Právo na omezení zpracování

- Právo vznést námitku

- Právo podat stížnost

E-mail:  reditelka@ms-beranov.cz