6:30 - 8:15

Scházení dětí ve třídách, spontánní hry a činnosti, přivítání s dětmi. Nabídka činností a her v souladu se Školním vzdělávacím programem, konkrétní činnosti rozpracovány v Třídním vzdělávacím programu

Prosíme, dodržujte příchod do 8,15, poté se mateřská škola vytírá a zamyká.

Případné pozdější příchody je třeba předem nahlásit učitelkám ve třídě

 

8,45 – 9,00

Pohybová chvilka, průpravné cviky, hudebně pohybové hry

 

9:00 – 9,15

Dopolední svačina    symbol_kuratko.jpg

 

9,15-11,45

Řízené činnosti – realizace vzdělávacího programu mateřské školy (rozvíjení poznání, předmatematické představy, jazyková výchova, hudební, výtvarné i pracovní činnosti, rozumová výchova, grafomotorika, pohybové činnosti, rozvoj předčtenářské gramotnosti, environmentální výchova)

Pobyt venku – délka je přizpůsobena aktuálnímu počasí

 

11,45 – 12,15

oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek, zklidnění (při stolování podporujeme samostatnost dětí, nenutíme do jídla, ale děti by měly vše ochutnat a vyzkoušet)

 

12,15 – 13,00

Vyzvedávání dětí odcházejících po „O“

 

12.30 – 14,30

Odpočinek, zklidnění-odpočinek na lehátku, poslech pohádek, klidové činnosti předškolních dětí

 

14,45 – 15,00

Odpolední svačina

 

15,00 - 17:00

Vyzvedávání dětí rodiči, spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt venku (dle aktuálního stavu počasí)