Info pro rodiče: Platby

Platby školní rok 2019/2020

Variabilní symbol se po celou dobu docházky dítěte do MŠ nemění.

Variabilní symbol pro školné a stravné je stejný, ale platby se posílají na různé účty!!!!!!

 Při zadání platby udávejte do zprávy pro příjemce jméno dítěte

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

1. docházka s celodenním provozem                                                       1. 050,- Kč 

 

2. děti mající povinnou předškolní docházku a děti s odkladem                  0,- Kč

    povinné školní docházky

Splatnost  do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem  na účet: 4966353339/0800. 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.Platba je prováděna vždy pod přiděleným VS. 

Ukončení docházky dítěte musí být oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání

 symbol_stenatko.jpg

Stravné

 

Na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2, přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ

 

1. celodenní stravné děti 2 - 6 leté....45,- Kč/den

- měsíční záloha 900,. Kč

 

2. celodenní stravné děti s odkladem školní docházky 49,- Kč/den

- měsíční záloha 980,- Kč

 

Splatnost do 5. dne příslušného kalendářního měsíce na účet : 4966294359/0800 (září - červen)

 

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v únoru a červenci

 

 

 

(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek