Platby školní rok 2023/2024 - úplata za předškolní vzdělávání (školné), stravné

 

  • Variabilní symboly pro školné i stravné jsou stejné, ale platby se posílají na různé účty!!!
  • Variabilní symbol je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný – prosíme uvádějte vždy při platbě školného i stravného variabilní symbol
  • Při zadání platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte

 

  • Školné – úplata za předškolní vzdělávání

Číslo účtu

4966353339/0800

Částka

1200,- Kč

Variabilní symbol

dle přidělení při vstupu do mateřské školy

Splatnost do

15. dne v kalendářním měsíci (září - červen)

 

–vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně

 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Ukončení docházky dítěte musí být oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání

 

  • Stravné – platba za stravné

 

Číslo účtu

4966294359/0800

Částka

1260,- Kč měsíční záloha – děti  3 – 6 let (63,- Kč/den)

1500,- Kč měsíční záloha – děti s odkladem šk. docházky (75,- Kč/den)

Variabilní symbol

dle přidělení při vstupu do mateřské školy

Splatnost do

5. dne v kalendářním měsíci (září - červen)

 

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v únoru a červenci.

 

  • Neúčelový finanční dar

V mateřské škole se přispívá na akce školy (výlety, divadla, výtvarné potřeby, hračky, …) – 2.000,- Kč na celý rok, hradí se na účet mateřské školy 4966353339/0800 , variabilní symbol se neuvádí, ale uvede se DAR a jméno dítěte. Na dar je sepsána darovací smlouva a tuto částku si můžete odečíst z daní – platba v září (celá částka) nebo je možnost částku zaplatit ve 2 splátkách (září, únor).

 

 symbol_stenatko.jpg