NÁSLEDNÝ ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ  SE KONAL 2.6.2022 OD 13.00 DO 17.00 HODIN V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 


 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Příjem žádostí na školní rok 2022/2023 probíhal ve středu 11. 5. 2022 a ve čtvrtek 12. 5. 2022.

                                                       Mateřská škola má naplněnou kapacitu.

 

 případě uvolněného místa bude kontaktován zákonný zástupce dítěte pod čarou.