ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

do mateřské školy Beranov, příspěvkové organizace,

Kobyliská 1201/3, Praha 8 – Dolní Chabry

se uskuteční v úterý 9. 5. a ve středu 10.5.2023

od 13.00 do 17.00 hodin v ředitelně mateřské školy

  • Tento zápis se vztahuje i na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

U zápisu předložte:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předem vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci
  • Evidenční list dítětevyplněný a potvrzený lékařem dítěte, podepsaný zákonnými zástupci
  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupcek ověření
  • Rodný list dítětek ověření
  • U cizinců – platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce

 

Kromě osobního podání je možno požadované dokumenty viz výše doručit v uvedené dny zápisu 9.5. a 10.5. 2023 do datové schránky mateřské školy: vnzjd9k

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě

přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání

povinné.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy Beranov, Praha 8 – Dolní Chabry, Kobyliská 1201/3 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024. Rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí.

 

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je území MČ Praha – Dolní Chabry (dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy).

 

Tiskopisy na školní rok 2023/2024 jsou k vyzvednutí v MŠ Beranov (po předchozí telefonické, emailové domluvě nebo v rámci Dne otevřených dveří), jsou také ke stažení na webových stránkách školy.

 

Účast dítěte u zápisu není nutná.