Aktualizované nformace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 

 - zveřejnění seznamu přijatých dětí, vyzvedávání rozhodnutí

 

Příjem žádostí na školní rok 2021/2022 probíhal od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

 

Seznam přijatých dětí uvedených pod vygenerovaným identifikátorem (ID žádosti)

 bude zveřejněn 31. 5. 2021 na stránkách webové aplikace „Zápis do MŠ“ a u vstupní (pastelkové) branky do mateřské školy.

Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

Přijatým dětem nebude vydáváno ani doručováno rozhodnutí o přijetí v písemné podobě. V případě Vašeho zájmu si Rozhodnutí o přijetí můžete vyzvednout v níže uvedených dnech.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte v ředitelně mateřské školy v těchto dnech:

Pondělí 31.5.2021 od 9.00 do 16.00 hodin

Úterý 1.6.2021 od 9.00 do 16.00

Zde Vám budou také zodpovězeny případné dotazy.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné podobě doporučeně s doručenkou.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – telefonicky, emailem.

Lze si sjednat osobní schůzku i mimo uvedené dny.

 

 

Informace o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče, v dostatečném předstihu Vám níže přinášíme informace o zápisu

dětí do mateřské školy Beranov (Zápis do mateřských škol městské části

Praha – Dolní Chabry pro školní rok 2021/2022).  

 

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí

Praha – Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem

v místě obvyklým.

 

Zápis dětí do mateřských škol (sběr dat) se uskuteční od pondělí 3. 5. do pátku 7. 5. 2021 v jednotlivých mateřských školách městské části Praha – Dolní Chabry (viz. tabulka sběr dat – níže).

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit

k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 

V letošním roce Vám prostřednictvím MČ nabízíme možnost vyplnění (vygenerování a vytisknutí) žádostí o přijetí do MŠ prostřednictvím webové aplikace – „Zápis do MŠ“,   která bude spuštěna od 1. 4. 2021 na odkaze:                    https://zapisdoms-praha.praha.eu

 

Výhody aplikace:

 

  • Informace o mateřských školách
  • Informace o průběhu přijímacího řízení (aktuální počet volných míst a již podaných přihlášek)
  • Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova
  • Online informace o umístění Vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí
  • Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení

 

 

Fáze zápisu             Akce                                                  Datum

 

1. Fáze              Vyplnění žádosti                 1. 4. – 7. 5. 2021  (potvrzeno lékařem)

 

2. Fáze              Sběr žádostí                         3. 5. – 7. 5. 2021  (doručení dokumentů do MŠ

                                                                       uvedenými možnostmi v Doplńujících informacích)

 

3. Fáze              Přijímací řízení                    – do 30 dnů

 

Další důležité informace k zápisu naleznete u Soubory ke stažení:

 

Doplňující informace k zápisu do mateřské školy Beranov pro školní rok 2021/2022