Zápis

 

 

Informace o zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Příjem žádostí na školní rok 2020/2021 probíhal  od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020.

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí dítěte oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě: na webových stránkách mateřské školy a u vstupní branky do mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti v seznamu budou uvedeny pod registračními čísly.

Seznam přijatých dětí uvedených pod registračními čísly bude zveřejněn 3. 6. 2020.

 

Přijatým dětem nebude vydáváno ani doručováno rozhodnutí o přijetí v písemné podobě. Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy po předchozí domluvě (telefonicky, emailem). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zaslána v písemné podobě doporučeně s doručenkou.

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem se odhlaste u ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit. Děkujeme

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vzhledem k současné situaci nebude schůzka s rodiči nově přijatých dětí. Veškeré informace ohledně organizace a provozu mateřské školy budou zaslány zákonným zástupcům přijatých dětí na email. V případě jakýchkoliv dotazů  se obraťte na ředitelku mateřské školy. Po předchozí dohodě je možnost sjednat osobní schůzku.

 

Děkujeme za pochopení

(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek