08.06.2022   PROJEKTOVÝ DEN -  Malá technická univerzita

-  Malý zpracovatel odpadů

-  Předškoláci

 

 

10.06.2022    VELKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY