OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V LÉTĚ 2023, PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH


Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023

Měsíc červenec:

 

3.7 -14. 7. 2023 otevřeny: MŠ Chaberáček

                                               MŠ Beranov

 

17. 7. – 21. 7. 2023 otevřeny: MŠ Bílenecké náměstí

                                                     MŠ Chaberáček - příměstský tábor „Angličtina“

 

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské

    škole, a to nejpozději do pátku 21. dubna 2023 (ve své MŠ podají i přihlášku na termíny do

    jiné MŠ)

 

2) Přihlášky jsou k vyzvednutí přímo v MŠ na třídě u pí. učitelek.

 

 3) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat z jednoho 2týdenníího a jednoho týdenního turnusu, a to:

     3/7 – 14/7, 17/7 – 21/7 2023 (počet zvolených turnusů není omezen - v každém turnusu se

     lze přihlásit na libovolný počet dnů.

 

4) Dítě bude evidováno pro prázdninový provoz při splnění podmínek - tj. přihlášení v termínu a

     zaplacení všech plateb v termínu (identifikovatelná platba v termínu – ve své MŠ).

     Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola obdržela na účet

     nejpozději 21. 4. 2023 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné - zpráva pro příjemce:

    - jméno dítěte, prázdninový provoz, název MŠ -  pro kterou je platba určena

 

5) Kmenové mateřské školy si předají seznamy a platby na prázdninový provoz

    (stravné + školné). Platby probíhají výhradně bezhotovostně.

 

6) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem

     na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a

     mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě

     neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na

     prázdninový provoz počítat.

 

7) Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují. Proto

     prosíme, hlaste své děti na letní provoz, pokud ho opravdu potřebujete.

 

8) V termínu od 24.7. do 31.8. 2023 budou mateřské školy uzavřeny.

     Zahájení školního roku 2023/2024 je 1. 9. 2023.

Přiložené soubory

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin 2023.pdf