PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU


 

Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2023/2024

Měsíc červenec:

 

1.7 -12. 7. 2024 otevřeny: MŠ Chaberáček

                                           MŠ Bílenecké náměstí

 

15. 7. – 19. 7. 2024 otevřena: MŠ Beranov

                       

                                                                      

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské

    škole, a to nejpozději do úterý 30. dubna 2024 (ve své MŠ podají i přihlášku na termíny do

    jiné MŠ)

 

2) Přihlášky jsou k vyzvednutí přímo v MŠ na třídě u pí. učitelek.

 3) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat z jednoho 2týdenníího a jednoho týdenního turnusu, a to:

     1/7 – 12/7, 15/7 – 19/7 2024 (počet zvolených turnusů není omezen - v každém turnusu se

     lze přihlásit na libovolný počet dnů.

 

4) Dítě bude evidováno pro prázdninový provoz při splnění podmínek - tj. přihlášení v termínu a

     zaplacení všech plateb v termínu (identifikovatelná platba v termínu – ve své MŠ).

     Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola obdržela na účet

     nejpozději 30.4. 2024 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné - zpráva pro příjemce:

    - jméno dítěte, prázdninový provoz, název MŠ -  pro kterou je platba určena

 

5) Kmenové mateřské školy si předají seznamy a platby na prázdninový provoz

    (stravné + školné). Platby probíhají výhradně bezhotovostně.

 

6) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem

     na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a

     mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě

     neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na

     prázdninový provoz počítat.

 

7) Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují. Proto

     prosíme, hlaste své děti na letní provoz, pokud ho opravdu potřebujete.

 

8) V termínu od 22.7. do 31.8. 2024 budou mateřské školy uzavřeny.

     Zahájení školního roku 2024/2025 je 2. 9. 2024.

 

Přiložené soubory

Prázdninový provoz MŠ v letních měsících školního roku 2023-2024, přerušení provozu.pdf