BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM


Informace k celému Balíčku pro Pražany najdete na:  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

 

Ve Směrnici viz příloha najdete informace k čerpání Balíčku pomoci Pražanům prostřednictvím naší mateřské školy.

Seznamte se s podmínkami a s možnostmi jak čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné nebo s možností čerpat z tzv. fondu solidarity.

 

Schváleny budou jen žádosti na předepsaných formulářích - příloha č. 1 a č. 2.

 

Přispívat nelze zpětně, odpuštění úhrad je možné vždy až od 1. dne následujícího měsíce po podání žádosti.

 

 

Přiložené soubory

Smernice Podmínky pro podání žádostí.pdf
 
priloha-c-1.pdf
 
priloha-c-2.pdf