Aktuality

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE KE KORONAVIRU


INFORMACE ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi.

Tyto pokyny mají přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.
Opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie od 7.3.2020

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

• Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

• Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).

Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Nelze dávat děti do MŠ, pokud je v rodině karanténa
(i v případech, že dítě nevykazuje žádné známky onemocnění).

Prosíme rodiče o oznámení případné karantény !!!
Děkujeme.

 

Dále prosíme, sledujte průběžně informace:

MZ ČR – Aktuální informace

https://www.mzcr.cz/

 

SZÚ - Doporučení pro veřejnost

http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-verejnost-2019-ncov

 

MŠMT – Informace pro školy

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Hygiena rukou

http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou?highlightWords=jak+spr%C3%A1vn%C4%9B

(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek