Úvod

 

 

Vítají Vás 

 symbol_kuratko.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

PODZIMNÍ HRÁTKY

 

 

 

Témata na LISTOPAD:

 

 

 

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ

 

 

 

  • dodržování higienických návyků
  • osvojování poznatků o těle a o svém zdraví
  • posilovat zájem o svou bezpečnost a upozorňovat na nebezpečí úrazu
  • vytvářet životní postoje prospívající zdraví (zdravé potraviny, zdravé zoubky)
  • rozvoj tělesných dovednostní (cvičení s padákem, cvičení motivovaná počasím, cviky na klenbu nožní, ..)
  • grafomotorické listy
  • individuální a skupinové výtvarné a pracovní činnosti
  • rozvoj paměti, fantazie, pozornosti a představivosti
  • osvojování poznatků o počasí - jeho změny, typické počasí v jednot. ročních období

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   CO ČTEME DĚTEM:     

 

Knížka Ferdy Mravence     Ondřej Sekora

O zvědavém štěňátku    Zdeněk Miler, Iva Hercíková 

Příhody včelých medvídků     JIří Kahoun

 

 

 

(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek