PLÁNOVANÁ STÁVKA 27.11.2023 - MŠ OTEVŘENA


Informace a vyjádření ke stávce

 

Vážení rodiče,

v pondělí 27.11. 2023 v den plánované stávky, bude naše mateřská škola otevřena.

Část zaměstnanců se ke stávce připojí aktivně, to znamená, že do MŠ v tento den nenastoupí, další část zaměstnanců stávku podpoří pasivně, to znamená, že v tento den nebude probíhat výchovně vzdělávací činnost, ale bude se jednat pouze o hlídání Vašich dětí.

Vzhledem k zapojení několika zaměstnanců do stávky a s ohledem na zajištění provozu, Vás prosíme o spolupráci, máte-li možnost si v tento den nechat Vaše dítě doma nebo ho alespoň vyzvednout již po obědě, velmi by nám to v této situaci pomohlo.

 

Vyjádření mateřské školy k aktuální situaci:

 

S ohledem na aktuální situaci, nesouhlasíme se škrty v resortu školství, které mohou negativně ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj dětí. Škrty by se také dotkly všech nepedagogických pracovníků (uklízeček, kuchařek, školníků, …) a snížily by se i finanční prostředky na asistenty pedagoga, kteří umožňují ve spolupráci s učitelem společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, důvodem stávky není navýšení platů pedagogů,

ale důvodem stávky je celkové snižování výdajů na vzdělávání,

 

Přestože uznáváme stávku jako vyjádření nesouhlasu se současnou situací, která v resortu školství nastala, snažili jsme se, aby se stávka co nejméně dotkla Vás a Vašich dětí, proto chceme provoz i za této situace zajistit.

 

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

 

Za mateřskou školu

Mgr. Miroslava Vašíčková

ředitelka školy