MEDOVÉ SNÍDANĚ


předškoláci

 

V pondělí 25. 09. 2023

 

se bude pro PŘEDŠKOLÁKY konat program: Medové snídaně

 

 

O programu:

Propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku.

Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech.

Nejedná se o prostou přednášku. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel.