PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY


Přerušení provozu mateřské školy Beranov

 

Ředitelka mateřské školy Beranov, příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha - Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje:

přerušení provozu mateřské školy ve dnech 23. 12.2022 -  30.12.2022

(školního roku 2022/2023).

 

Provoz mateřské školy bude obnoven dne 2.1.2023.

 

 

 Mgr. Miroslava Vašíčková

Ředitelka školy