PLATBY OD 1.9.2022 - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ), STRAVNÉ


PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  • Variabilní symboly pro školné i stravné jsou stejné, ale platby se posílají na různé účty!!!
  • Variabilní symbol je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný – prosíme uvádějte vždy při platbě školného i stravného variabilní symbol
  • Při zadání platby uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte

 

 

  • Školné - úplata za předškolní vzdělávání

 

Číslo účtu

4966353339/0800

Částka

1150,- Kč

Variabilní symbol

dle přidělení při vstupu do mateřské školy

Splatnost do

10. dne v kalendářním měsíci

 

–vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně

 

  • Stravné – platba za stravné

  

Číslo účtu

4966294359/0800

Částka

1140,- Kč – měsíčně – děti  3 – 6 let (57,- Kč/den)

1340,- Kč – měsíčně – děti s odkladem šk. docházky (67,- Kč/den)

Variabilní symbol

dle přidělení při vstupu do mateřské školy

Splatnost do

5. dne v kalendářním měsíci

 

Přiložené soubory

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022-2023.pdf