PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE DNECH 27.12. - 29.12.2023


 

Přerušení provozu mateřské školy Beranov

 

Ředitelka mateřské školy Beranov, příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha - Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje:

přerušení provozu mateřské školy ve dnech 27.12.2023 - 29.12.2023 (školního roku 2023/2024).

 

Provoz mateřské školy bude obnoven dne 2.1.2024.

 

 

 

 

 

 Mgr. Miroslava Vašíčková

Ředitelka školy