ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ OD 1.9.2021


Organizační opatření od 1.9. 2021

 

Uvedená opatření mohou být ještě upravena či doplněna na základě

aktuálního stavu, proto sledujte pozorně informace na webových stránkách naší školy.

 

 • Příchod do mateřské školy od 6.30 – 8.15, přivádějte děti průběžně po celou dobu, zabráníte tak shlukování v objektu MŠ a vyvarujete se zbytečnému čekání, dodržujte rozestupy
 • Použijte zakrytí nosu a úst dle platného nařízení
 • Při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce - dávkovač s dezinfekcí je u hlavních dveří (pouze dospělé osoby, děti si po příchodu do třídy umyjí ihned důkladně ruce).
 • Minimalizujte shromažďování osob uvnitř a v prostorách mateřské školy, z tohoto důvodu doporučujeme omezit doprovod dítěte na jednu osobu
 • Adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti zákonných zástupců
 • Při předávání/vyzvedávání dítěte nevstupujte do třídy
 • Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí do MŠ vstoupit.
  • Děti, které mají rýmu, kašel a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty.
  • V případě příznaků infekčního virového onemocnění kontaktujte telefonicky pediatra, který rozhodne o dalším postupu. 
  • Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží lékařským potvrzením před nástupem dítěte do MŠ
  • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte, je nezbytné, aby byl zákonný zástupce telefonicky k zastižení po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole
 • Dítěti doneste 2 roušky v igelitovém sáčku a dejte je do šatny – přihrádky dítěte (pro případ zjištění příznaků infekčního onemocnění)
 • Děti si do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky, výjimkou je plyšová hračka na spaní, pokud se bez ní dítě neobejde - vypranou plyšovou hračku doneste spolu s čistým pyžamem, plyšák zůstane v balíčku dítěte po celý týden, plyšáka si odnesete spolu s pyžamem na vyprání (1x týdně)
 • Při návratu ze zahraničí dodržujte platná hygienická nařízení

 

Realizací těchto pravidel škola naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce

 

Děkujeme Vám všem za odpovědný přístup, kterým pomáháte chránit zdraví nás všech.