INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3.5. 2021


INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3.5. 2021

 

  • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez známek onemocnění.
  • Do budovy nevstupuje žádná osoba s příznaky onemocnění.
  • V den nástupu aktualizujte kontakty (email, telef(on), pokud došlo ke změně. Buďte prosím dostupní na telefonu po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
  • Pro zákonné zástupce a zaměstnance školy platí povinnost nosit respirátor.
  • Dítě bude mít v mikrotenovém sáčku podepsanou roušku či respirátor (v případě náhlých příznaků nemoci bude použito).
  • V budově platí omezený pohyb zákonných zástupců (doprovázejících osob dětí)