VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen je stanovena na  0,- Kč.

 

Úplata za měsíc duben bude stanovena podle doby uzavření mateřské školy.

 

Vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání proběhne na konci školního roku - vrácení případných přeplatků.