ODHÁŠENÉ OBĚDY PO CELOU DOBU KARANTÉNY


Obědy mají děti, které jsou v karanténě odhlášené včetně pondělí.