Aktuality

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY - POKYNY, OPATŘENÍ


Organizační opatření při otevření MŠ Beranov

Nástup do MŠ:

 • Při nástupu do mateřské školy musí každý zákonný zástupce vyplnit a odevzdat Čestné prohlášení (ke stažení na webových stránkách mateřské školy).
 • Vzhledem k mimořádnému provozu a k omezenému pohybu v areálu MŠ je nutné přivádět děti průběžně po celou dobu od 6.30 do 8.15 (pozor změna), vyvarujete se tak zbytečnému čekání – v objektu i v budově MŠ, z důvodu dodržování rozestupů, omezeného pohybu
 • Doneste svému dítěti 2 roušky – každou zvlášť v sáčku (k možnému použití v případě podezření na infekční onemocnění)
 • Do školky si děti nyní nebudou nosit žádné hračky
 • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví známky nemoci, bude telefonováno zákonným zástupcům
 • Velká část aktivit bude přenášena na zahradu mateřské školy, dejte dětem vhodné a přiměřené oblečení, jiné do třídy a jiné na zahradu, včetně náhradního pro případ nějaké nehody (polití, umazání, …)
 • Telefonicky informujte mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců (doprovázejících osob dítěte)

 

V objektu MŠ:

 

 • se zdržujte nezbytně nutnou dobu pouze z důvodu předání, vyzvednutí dítěte
 • pro zákonné zástupce (doprovázející osoby) nacházející se v objektu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 •  dodržujte rozestupy
 •  při vstupu do budovy použijte dezinfekci (umístěna ve vstupním vestibulu)
 • vstupujte do budovy jednotlivě - 2 rodiny ve vestibulu, 1 rodina v šatně, (čtěte pokyny před vstupem do jednotlivých místností, prostor školy)
 • do tříd v současné situaci nevstupujte, předávejte dítě pedagogovi mezi dveřmi
 • po příchodu do třídy si každé dítě nejprve důkladně umyje ruce

 

Po odchodu zákonných zástupců bude provedena dezinfekce společných prostor. V mateřské škole bude zvýšena četnost úklidu zejména dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, madla, spínače světla,... ). Zaměříme se na důkladné a časté mytí rukou. Činnosti budeme organizovat tak, aby došlo k minimálnímu vzájemnému kontaktu jednotlivých tříd. Budou omezeny sebeobslužné činnosti dětí při stolování (provozní personál bude dětem prostírat a vydávat jídlo včetně svačin přímo na talířek).

Plánovaná opatření mohou být ještě upravena či doplněna na základě

aktuálního stavu, proto sledujte pozorně informace

na webových stránkách naší školy.

 

Dodržováním všech hygienických  opatření a  organizačních pokynů pomáháte chránit

Vaše  děti, sebe i zaměstnace mateřské školy.

Děkujeme za spolupráci

 

Obnovení provozu mateřské školy pokyny, opatření

 

Vážení rodiče,

v minulých dnech probíhal průzkum docházky dětí (SMS, telefonicky) v souvislosti s obnovením provozu naší mateřské školy, který je plánován od 25. 5. 2020.

 

Pokud by došlo ke změně v docházce dítěte oproti průzkumu, prosíme o upřesnění do úterý 19.5. 2020

 

Obnovení provozu mateřské školy neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Žádáme zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřských škol. Péče o děti v mateřských školách do konce června je zamýšlena primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy v případě jejího znovuotevření, prosíme Vás o zvážení následujících faktorů:
a.
kontakt s osobami z rizikové skupiny:
– senioři (65+),
– osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
– osoby s dýchacími potížemi, astmatici
– osoby s poruchou imunitního systému,

- osoby s těžkou obezitou,

- osoby s diabetes mellitus,

- osoby s chronickým onemocněním ledvin,

- osoby s onemocněním jater
b. vycestování do jiné země,
c. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření - doloží Čestným prohlášením

Nástup do MŠ:

 • Při nástupu do mateřské školy musí každý zákonný zástupce vyplnit a odevzdat Čestné prohlášení a seznámení viz příloha. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. Prosíme, vyplňte doma (pokud nemáte možnost vytisknout, můžete si vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě), aby nedocházelo ke shlukování a zbytečným prostojům, protože přístup do mateřské školy bude s omezením (dodržování odstupů, možnost vstupu do šatny pouze jedné rodině, …)
 • Vzhledem k mimořádnému provozu a k omezenému pohybu v areálu MŠ je nutné přivádět děti průběžně po celou dobu od 6.30 do 8.15 (pozor změna), vyvarujete se tak zbytečnému čekání – v objektu i v budově MŠ, z důvodu dodržování rozestupů, omezeného pohybu
 • Doneste svému dítěti 2 roušky – každou zvlášť v sáčku (k možnému použití v případě podezření na infekční onemocnění)
 • Do školky si nyní děti nebudou nosit žádné hračky
 • Rodiče svým dětem každý den ráno změří teplotu, pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout, do MŠ budou přijímány pouze děti naprosto zdravé, bez příznaků rýmy, kašle apod.). V případě alergických reakcí je nutné donést potvrzení od lékaře.
 • Velká část aktivit bude přenášena na zahradu mateřské školy, dejte dětem vhodné a přiměřené oblečení, jiné do třídy a jiné na zahradu, včetně náhradního pro případ nějaké nehody (polití, umazání, …)
 • Telefonicky informujte mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců, doprovázejících osob dítěte

 

V objektu MŠ:

 • se zdržujte nezbytně nutnou dobu pouze z důvodu předání, vyzvednutí dítěte
 • pro všechny osoby nacházející se v objektu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pouze děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 •  dodržujte rozestupy
 •  při vstupu do budovy použijte dezinfekci, která bude umístěna za vstupními dveřmi, je určena pouze pro dospělé
 • vstupujte do budovy jednotlivě - 1 rodina ve vestibulu, 1 rodina v šatně, (čtěte pokyny před vstupem do jednotlivých místností, prostor školy)
 • do tříd v současné situaci v žádném případě nevstupujte, předávejte dítě pedagogovi mezi dveřmi
 • při předávání dětí doprovázející osoba urychlí rozloučení s dítětem
 • po příchodu do třídy si každé dítě nejprve důkladně umyje ruce

 

Věci, které dětem zůstaly doposud v přihrádkách, byly dány každému do mikrotenového sáčku z důvodu dezinfekce skříněk. Prosíme v den nástupu o odnesení tohoto oblečení a o donesení jiného náhradního.  Doneste dětem také čistá pyžama.

            Rodiče dětí, které již nenastoupí, si domluví termín odnesení.

 

V mateřské škole bude zvýšena četnost úklidu zejména dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, madla, spínače světla,... ). Zaměříme se na důkladné a časté mytí rukou. Činnosti budeme organizovat tak, aby došlo k minimálnímu vzájemnému kontaktu jednotlivých tříd. Budou omezeny sebeobslužné činnosti dětí při stolování (provozní personál bude dětem prostírat a vydávat jídlo včetně svačin přímo na talířek).

Plánovaná opatření mohou být ještě upravena či doplněna na základě

aktuálního stavu, proto sledujte pozorně informace

na webových stránkách naší školy.

Děkujeme za spolupráci

 

Přiložené soubory

Čestné-prohlášení, seznámení.pdf
 
MŠMT ochrana_zdravi_ms.pdf
 
(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek