Aktuality

METODA DOBRÉHO STARTU


METODA DOBRÉHO STARTU

 

Metoda dobrého startu (dále jen MDS) je soubor her a cvičení pohybových, pohybově - akustických a pohybově – akusticko - zrakových. Cvičení MDS sledují harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech směrech. U dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují. U dětí s nerovnoměrným vývojem upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Zjednodušeně řečeno - v každé lekci si budeme hrát s jednou známou lidovou písničkou. Budeme jí zpívat, vytleskávat, vydupávat, graficky znázorňovat apod. Procvičíme při tom všechny funkce, které jsou potřeba pro úspěšný start ve škole.

 

Termín konání: každé úterý od 4. 2. 2020 (s výjimkou 25. 2. 2020, kdy jsou jarní prázdniny. Čeká nás 12 lekcí – poslední lekce by se tedy měla konat 28. 4. 2020

 

 

Čas konání: vždy od 16:00 – 17:00 ve třídě Štěňátek

 

Důležité informace: Dítě navštěvuje kurz spolu s jedním z rodičů. Minimální

počet děti 10, maximální počet děti je 15.

 

Cena kurzu: 2000 Kč

 

Pokud máte zájem o metodu dobrého startu, můžete se přihlásit u paní učitelky

Vodičkové ve třídě Štěňátek do 31. 1. 2020.

Platba proběhne po skončení 1. lekce

 

 

 

(c) 2017-19 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek