Aktuality: Aktuality

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 
 

Čj.: 99/06/2019

V Praze: 17. 6. 2019       

 

     

                                                                     

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2019 – 2020

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 

pro školní rok 2019 – 2020 s účinností od 1.9.2019 takto:

 

1. docházka s celodenním provozem                                                                      1. 050,- Kč 

 

2. děti mající povinnou předškolní docházku a děti

      s odkladem povinné školní docházky                                   0,- Kč                                                                                                                       

    

 

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 4966353339/0800. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platba je prováděna vždy pod přiděleným VS. 

 

Ukončení docházky dítěte musí být oznámeno ředitelce mateřské školy vždy písemně, jinak bude dítě stále vedeno v evidenci a zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání. 

 

 

         

 

        

 

 

 

Mgr. Miroslava Vašíčková

ředitelka mateřské školy

 
(c) 2017 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek