Aktuality: Aktuality

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 
 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do mateřské školy Beranov, Kobyliská 1201/3, Praha 8 – Dolní Chabry se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 od 15.00 – 17.00 hodin na MÚ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5 (přednáškový sál)

 

Účast dítěte u zápisu není nutná.

 

 

U zápisu předložte:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – předem vyplněnou, podepsanou oběma zákonnými zástupci

 

Evidenční list dítěte – vyplněný a potvrzený lékařem dítěte, podepsaný zákonnými zástupci – originál

 

Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce – k ověření

 

Rodný list dítěte – k ověření

 

• U cizinců – platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce


Tiskopisy na školní rok 2019/2020 jsou k vyzvednutí v MŠ Beranov nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy v MENU sekci ZÁPIS.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy Beranov, Praha 8 – Dolní Chabry, Kobyliská 1201/3 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 (ke stažení v MENU sekci ZÁPIS).

 

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je území MČ Praha – Dolní Chabry (dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy).

 

Těší se na Vás kolektiv mateřské školy

 
(c) 2017 Design: Branický grafický ateliér a Tvorba INTERNETOvých stránek